บริษัท นิคส์อุตสาหกรรม (1992) จำกัด

Storage กล่องเอนกประสงค์พับเก็บได้แบบช่องเดียว

กล่องเอนกประสงค์

เรียงลำดับ :

ขนาดมาตรฐาน 12x12.5x14 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 12.5x14 นิ้ว

S540014 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 12x12.5x14 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 12.5x14 นิ้ว

S540014 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 8.5x7.5 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 7x8 นิ้ว

S540015 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 9.5x9.5x9  นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 9.5x9.5 นิ้ว
 

S540016 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 4.5x5.5x6.5 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 9x6 นิ้ว

S540017 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 12x12.5x8 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 14.5x13 นิ้ว

S540018 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…

ขนาดมาตรฐาน 4.5x5.5x6.5 นิ้ว
ขนาดพับเก็บ 9x6 นิ้ว

S540019 กล่องเอนกประสงค์
in stock
ดูรายละเอียด…
แสดง : 8 สินค้า จากที่พบ 8